Beste hizkuntzetako lanen zerrenda

 

 

SEGONS DYLAN THOMAS

 

                                Do not go gentle into that good night,

                                Old age sbould burn and rave at close of day;

                                Rage, rage against the daying of the light.

 

No siguem cortesos ni amables,

sinó durs i iracunds!

 

Hem de venjar-nos

contra els que han tret la llum,

contra la mort que ens ha dut el sofriment,

contra els amargs esperits que volen deixar-nos sense alè.

 

Doncs sóc arbre que vol viure,

falaguera que vol estimar

i odiar de tant en tant.

 

Perquè cansat en aquest capvespre,

mortificat,

sense poder moure'm

sóc l'home que vol viure.

 

L'home que es busca en buits pregons,

que vol sentir sota els peus

l'herba suau,

l'home que ha de venjar-se

contra els que ens han convertit en dolor les ganes de viure.

 

No siguem cortesos ni amables,

sinó dur i iracunds.

 

DYLAN THOMAS-EN ARAUERA

Ez gaitezen kortes izan, ez mazal, / ezpere erre eta jauzkor! // Mendeku hartu behar dugu / argia kendu digutenen kontra, / herioak ekarri heriotzaren, / arnasarik gabeko utzi nahi gaituzten izpiritu latzen kontra; / bizi nahi den zuhaitza bainaiz, / maite nahi duen iratzea eta / lantzean behin gorrotatu. // Iluntze honetan nekaturik / hilduratuta / ezin higidurarik eginez / bizi nahi den gizona bainaiz. // Hutsune sakonetan bere burua bilatzen duen gizona, / beraren oinen azpian / belaino guria senditu gogo duena, / bizinahia herio bihurtu digutenen kontra mendeku hartu behar duena / Ez kortes, ez eta mazal, / izan gaitezen erre, izan gaitezen jauzkor! /

 

 

© Andolin Eguzkitza
© de la traducció: Manel Alonso / Andolin Eguzkitza

 


www.susa-literatura.eus