Kantutegia
Kantutegia
2006, bilduma
280 orrialde
84-95511-78-9
Agosti Chaho
1811, Atharratze
1858, Baiona
 
Kantutegia
2006, bilduma
280 orrialde
84-95511-78-9
aurkibidea

Aurkibidea

Chants Basques
Agosti Chaho

Aitzin-solasa
Patri Urkizu

Bibliografia eta laburdurak

GERRA ETA LAUDORIO

Leloren kantua

Anibalen kantua

Altabizkarrako kantua

Jaon Satordin

Gerlako koplak Luis XIVen ohoretan

Duke Burgoinekoa

Beltzuntze bizkondia

Laphurdi, Baxa-Nabarre, Ziberua gureki

Haran eder Hortzaitze

Harispe jenerala

ITSAS KANTUAK

Jeiki, jeiki etxenkoak

Partiada tristea Ternuara

Itsasoko perilak

Ternuako penak

Zarrantzako penak

BALADAK

Berterretxen khantoria

Atharratze jauregian

Hirur kapitainak

Jundane Estebe martira

Jundane Juhane gaian

IRRI ETA ZIRI

Beñat, esker dereiat...

Jaun barua Uharten

Eskara bastartaren kontra

Koplak Haltsu eta Jatsuren aidean

Andren aphainduraz

Mirakuilua! Getharian

Zer egin zare koplari zaharra

Nazioneko besta Senperen

Ikazketako mandoa

Ikazketako mandoa

Gure artzain galtza beltza

Ura eta arnoa

Nik eman eta zuk hartu

Lau neskatxa nubliak

Hirur seme baitzian

Sabeleko mina

Ni balin banintz dantzari

Ze itera jiten zira

Mariana pikanta

Ahizpa, aigü huna

Mahatsa gal baledi

Soro arratoia eta etxe arratoia

Gitarra zartxo bat

AMODIOZKOAK

Ai, ori begi ederrak

Ala ni beniz hanitx dolütürik

Aldi batez nenguelarik

Alhargüntsa

Amorioren phena

Amudiotan den presuna

Amurioak banarabila

Amuriotan den pertsunak

Eztizüt ez nik phentsatzen hiltzia

Andereño bat ikhusi nuen

Arranuak bortietan gora

Arrosa zoinen eder

Aspaldiko denboretan

Bihotzeko mina

Bazterretik bazterreralat

Borthü goretan

Dendari bat bada

Hurrundanik espres jinik

Lehen floria

Ene izar ederra

Fortünak eman deit

Gaiaz nenguelarik lo eginik ohian

Guazen bada, guazen lagun

Guazen bada, guazen lagun

Ixilik niagozu

Izar bat jalkiten da

Izar batek zerutik

Izarrik ederrena zelüko ekhia

Jaun batek maithatü dü

Jilofreia eijerra, zük naizü xarmatzen

Khantore bat herritik aphirilan emanik

Khantoriak berririk Ozarainen eginik

Khantoren egiteko sujeta berririk

Khantu berriren khantatzera nuazü

Kitatu nahi duzu arren herria

Lurraren pian sar nindaiteke

Maiteñoa

Mendian zoinen eder

Mendian zoin den eder

Mila ta zortzi eunta zortzigarren urtian

Mila zortzi eun ogei pasatu

Mila zortzi ehun eta hogoi eta hamabian

Begi ñabarra

Muthil gazte bilho hollia

Minez nago bihotzetik

Odeiak ülhün ziren

Lozale xarmanta

Oi amudiyo gazte eta zoro

Oi ene maite pollita

Parthitu nintzen herritik

Primaderaren aireak

Sukaldian zoin eder den

Tristeziyak biotza arturik

Txorittua nurat hua

Txori erresinula üdan da kantari

Txori erresinola, hots emak eneki

Txori kantazale eijerra

Ürzo aphal gaxuak hasperen egiten

Xarmagarri bat dizut maite bihotzeti

Xarmagarria, lo ziradia

Zazpi urthe badizü

Zelüko izarren bidia

Adios esan eta...

Amodioa
Agosti Chaho

Erosi: 16,62

Aurkibidea

Chants Basques
Agosti Chaho

Aitzin-solasa
Patri Urkizu

Bibliografia eta laburdurak

GERRA ETA LAUDORIO

Leloren kantua

Anibalen kantua

Altabizkarrako kantua

Jaon Satordin

Gerlako koplak Luis XIVen ohoretan

Duke Burgoinekoa

Beltzuntze bizkondia

Laphurdi, Baxa-Nabarre, Ziberua gureki

Haran eder Hortzaitze

Harispe jenerala

ITSAS KANTUAK

Jeiki, jeiki etxenkoak

Partiada tristea Ternuara

Itsasoko perilak

Ternuako penak

Zarrantzako penak

BALADAK

Berterretxen khantoria

Atharratze jauregian

Hirur kapitainak

Jundane Estebe martira

Jundane Juhane gaian

IRRI ETA ZIRI

Beñat, esker dereiat...

Jaun barua Uharten

Eskara bastartaren kontra

Koplak Haltsu eta Jatsuren aidean

Andren aphainduraz

Mirakuilua! Getharian

Zer egin zare koplari zaharra

Nazioneko besta Senperen

Ikazketako mandoa

Ikazketako mandoa

Gure artzain galtza beltza

Ura eta arnoa

Nik eman eta zuk hartu

Lau neskatxa nubliak

Hirur seme baitzian

Sabeleko mina

Ni balin banintz dantzari

Ze itera jiten zira

Mariana pikanta

Ahizpa, aigü huna

Mahatsa gal baledi

Soro arratoia eta etxe arratoia

Gitarra zartxo bat

AMODIOZKOAK

Ai, ori begi ederrak

Ala ni beniz hanitx dolütürik

Aldi batez nenguelarik

Alhargüntsa

Amorioren phena

Amudiotan den presuna

Amurioak banarabila

Amuriotan den pertsunak

Eztizüt ez nik phentsatzen hiltzia

Andereño bat ikhusi nuen

Arranuak bortietan gora

Arrosa zoinen eder

Aspaldiko denboretan

Bihotzeko mina

Bazterretik bazterreralat

Borthü goretan

Dendari bat bada

Hurrundanik espres jinik

Lehen floria

Ene izar ederra

Fortünak eman deit

Gaiaz nenguelarik lo eginik ohian

Guazen bada, guazen lagun

Guazen bada, guazen lagun

Ixilik niagozu

Izar bat jalkiten da

Izar batek zerutik

Izarrik ederrena zelüko ekhia

Jaun batek maithatü dü

Jilofreia eijerra, zük naizü xarmatzen

Khantore bat herritik aphirilan emanik

Khantoriak berririk Ozarainen eginik

Khantoren egiteko sujeta berririk

Khantu berriren khantatzera nuazü

Kitatu nahi duzu arren herria

Lurraren pian sar nindaiteke

Maiteñoa

Mendian zoinen eder

Mendian zoin den eder

Mila ta zortzi eunta zortzigarren urtian

Mila zortzi eun ogei pasatu

Mila zortzi ehun eta hogoi eta hamabian

Begi ñabarra

Muthil gazte bilho hollia

Minez nago bihotzetik

Odeiak ülhün ziren

Lozale xarmanta

Oi amudiyo gazte eta zoro

Oi ene maite pollita

Parthitu nintzen herritik

Primaderaren aireak

Sukaldian zoin eder den

Tristeziyak biotza arturik

Txorittua nurat hua

Txori erresinula üdan da kantari

Txori erresinola, hots emak eneki

Txori kantazale eijerra

Ürzo aphal gaxuak hasperen egiten

Xarmagarri bat dizut maite bihotzeti

Xarmagarria, lo ziradia

Zazpi urthe badizü

Zelüko izarren bidia

Adios esan eta...

Amodioa
Agosti Chaho

 

 

LXXV

Maite bat maitatzen det maitagarria 1

(Gipuzkoakoa)

 

Maite bat maitatzen det maitagarria,

Begi ederra du ta guztiz argia,

        Daukat urruti,

Bainan ezin kendu det buruti

        Aren itxura,

Saldu albaliteke pisura

        Urriaren truke,

Nork erosi faltako ez luke. (bis)

 

Ogeita lau leguaz nago aparte,

Bitartean badaukat miloi bat ate,

        Guztiak itxirik;

Nai arren ezin egon ixilik;

        Beti negarrez,

Nere maitearen galdez:

        Ote dan bizi,

Biotz-biotz nereko Kontxexi2. (bis)

 

Egunaz argi gutxi, gauean ilun,

Kontsuelorik ez da neretzat inun

        Maitea gabe;

Noiz egingo ote naiz aren jabe

        Oroitutzean,

Zenbait pena nere biotzean

        Ditut igaro;

Maite det eta ez da milagro. (bis)

 

Lengo gau batean egin det amets,

Baina kontsueloak beti alrebes

        Irtentzen dira,

Ustez nengoan zuri begira,

        Maite pollita,

Kofrearen gainean jarrita,

        Kontu kontari,

Nai nuben bainan ez nintzan ari. (bis)

 

Nere maitea zutaz ni oroitzen naiz,

Egunaz beti eta gabean xit maiz,

        Lotan ere bai;

Zu ikustera ni juaten oi naiz;

        Libre banengo

Or nintzake egun bigarrengo,

        Naiz orduban il,

Ez nuke izango batere min. (bis)

 

Nere maitea daukat beti gogoan:

Ai orain banegoke ni aren ondoan

        Inoiz bezala!

Jaunak arren konpli dezala,

        Balitz konbeni,

Kontsueloz ilko nintzake ni

        Nere ustean,

Maitetxo biotza ikustean. (bis)

 

Ai au bakardadea eta tristura!

Nere biotz gaxua ezin piztu da,

        Ain dago ila;

Beti dabil kontsuelo bila;

        Bere artean,

Ai banengo maitearen aldean

        Ordutxo biko,

Pena guztiak lirake ilko. (bis)

 

Nere maite polita ez da zer etsi,

Bigar ez bada ere or nazu etzi,

        Eta orduban

Gauza txarrik ez artu buruban,

        Lengoak utzi,

Ez dago pasatzen pena gutxi,

        Preso sei urtez

Onduko gaituzte nere ustez. (bis)

 

 

        [1] ODS / AB, ff. 45-48. Oharra: Excellente. Bertsomoldea: A 12 A 12 b 5 B 10 c 5 C 10 d 5 B 10 .

                Iztuetaren bertsoak dira hauek, Kontxexiri eskainiak eta egileak egin bezala eman ditugu: Jose Garmendia, Iztueta'ren Olerkiak. Kardaberaz bilduma, 33. Tolosa, 1978, 79-81. Eskuizkribuak lehen zortzi bertsoak soilik dakartza, honelako grafia eta bertsomoldetan dakar: Gipuzkoarra. Maitebat maitatzen det / Maitagarria / Begi ederra du ta / Gustis argia / Daukat urruti / Bañan ezin khendudet buruti / Aren itxura / Saldu albaliteke pizura / Urriaren truke / Nork erosi faltako ez luke... Honen bertsioak 8 bertso ordez 10 ditu.

        [2] Maria Concepcion Bengoetxea, Iztuetaren emaztea.