HAMLET

DANEMARK-EKO ERREGEGAIA

 

William Shakespeare

 

Ametzaga Aresti tar Bingen'ek

euskeratua

 

 

1952ko abenduaren 25ean argitaratua,
Ekin (Buenos Aires)

 

Antzez-lagunak / Lenbiziko atala / Bigarren atala / Irugarren atala / Laugarren atala / Boskarren atala
Itzaurrea / Antzerkiaren aria / Iztegia

 

 

"Shakespeare euskaraz" orrialde nagusia


www.susa-literatura.eus