Macbeth, William Shakespeare

 

Agertuko diran lagunak

 

DUNCAN, Eskolanda'ko Errege.

MALCOLM, DONALBAIN, aurrekoaren semeak.

MACBETH, BANKUO, Errege-gudaroztearen Buruzagiak.

MACDUFF,

LENNOX,

ROSS,

MENTEITH,

ANGUS,

CAITHNESS, Eskolanda'ko andikiak.

FLEANCE, BANKUOren semea.

SIWARD, Nortumberlanda'ko kondea, Ingelandar gudarien Buruzagia.

SIWARD GAZTEA, aurrekoaren semea.

SEYTON, MACBETH'en urreko otsein nagusienetarikoa.

MUTIKOA, MACDUFF'en semea.

INGELANDAR OSAGILLEA.

ESKOLANDAR OSAGILLEA.

GUDARIA.

ATEZAÑA.

AGUREA.

MACBETH ANDEREA.

MACDUFF ANDEREA.

EMAKUME ANDIKIA,

MACBETH ANDEREAREN LAGUNA.

HEKATE ta IRU SORGIN.

YAUNAK, ANDIKIAK, ERREGE-OGIPEKOAK, GUDARIAK, ERALLEAK, OTSEÑAK eta GEZNARIAK.

BANKUO'REN KOKO edo MAMUA, eta beste AGERTUKO batzuk.

 

 

© William Shakespeare

© itzulpenarena: Bedita Larrakoetxea

 

 

Macbeth, William Shakespeare
Agertuko diran lagunak / I. ekitaldia / II. ekitaldia / III. ekitaldia / IV. ekitaldia / V. ekitaldia
Sarrerea / Itz gitxi ezagun batzuk

 

 

"Shakespeare euskaraz" orrialde nagusia


www.susa-literatura.eus