Beste hizkuntzetako lanen zerrenda

 

  Tradución: Ricardo Pichel Gotérrez

 

 

Lavadora

        (Labadora)

 

O día que ti morriches comprei unha lavadora.

Ao abrir a porta

mollei os pés,

a auga pilloume de improviso.

Teño ríos azuis no peito, ben o sabes,

o mar desbórdase na miña boca.

Ollando o mar desde o zapón da lavadora,

souben de súpeto que a onda te arrastrara

entre xabón e farrapos,

metín os dedos na lavadora

e andei á túa procura, en balde.

Bagoei pola boca

polas orellas polo embigo

polas mans pola pel

e agora teño nas miñas veas ríos mortos

e unha lavadora nova.

 

 

 

© Leire Bilbao
© da tradución: Ricardo Pichel Gotérrez


www.susa-literatura.eus