Beste hizkuntzetako lanen zerrenda

 

  Tradución: Ricardo Pichel Gotérrez

 

 

Unha noite de outubro de 1977

        (1977ko urriko gau bat)

 

Unha noite de outubro meu pai e miña nai na súa habitación

cando aínda non son

pais meus nin de ninguén.

 

O home quita o xersei

e déixao na cadeira cal cadáver a quen lle quitaron a cabeza.

A muller mete os seus pantalóns e a camisa no armario:

unha aforcada máis, pendurada da percha.

 

Ningún dos dous se mira no espello da cómoda.

Mergúllanse entre as sabas

cada un desde un bordo da cama:

os dous lados da fronteira e a alfándega.

 

A muller afánase en pintar con imaxinación

o anaco de parede tomado pola humidade.

Ten os pés fríos. Acurúxase

no ventre do home, o seu alento é cálido.

 

Apagadas as luces, as sabas xa non son brancas;

os corpos si parecen máis limpos.

A muller prefire o día.

O home, a noite.

 

Aquela noite de outubro meu pai e miña nai

canda aínda non son

pais meus nin de ninguén

obrigados ao desexo no leito nupcial

cada un no seu lado

agardando a adormecer.

 

 

 

© Leire Bilbao
© da tradución: Ricardo Pichel Gotérrez


www.susa-literatura.eus