Beste hizkuntzetako lanen zerrenda

 

  Tradución: Ricardo Pichel Gotérrez

 

 

Herba

        (Belarra)

 

saíulle herba ao sofá da casa

cando teño sede bebo orballo

o ceo é dun deserto azul enriba de min

e non preciso xanelas

para ver que os portos van secando

 

teño diante unha montaña feita de farois

o asfalto por zapato

estática onda negra xustificada polas curvas

 

hai tempo que debaixo das lousas das beirarrúas

non acho ningún ser vivo

 

cada vez hai menos pozas no noso pobo

hai tempo que non mollo os pés

 

saíulle herba ao sofá da casa

de tanto estar tirada nel

dou voltas ao meu redor

coma o feto no útero

 

ditosos

os que non sabemos exactamente en que mundo vivimos

 

 

 

 

© Leire Bilbao
© da tradución: Ricardo Pichel Gotérrez


www.susa-literatura.eus