Gabriel Aresti (biografia)
Gabriel Aresti (biografia)
2000, biografia
256 orrialde
84-86766-07-9
azala: Garbiņe Ubeda
Angel Zelaieta
1940, Mallabia
 
Gabriel Aresti (biografia)
2000, biografia
256 orrialde
84-86766-07-9
aurkibidea

Aurkibidea

Amagoia alabari

Haritz landatua

Haurtzaro eta gaztaroa

Haritz haziaren ernetzea

Zorrotzako portuan

Meliz maitemintzen da

Ipuin mingots bat geroaren seinale

Euskaltzaindiko

Aurren bidearen bukaera

Haritz tantaia

La Concordia

EGIko militantzia

Euskara literarioaren kezka

Maldan Behera. 1959

Olerti-n eta Karmel-en

Luis Mitxelenaren oniritzia

Poetika klasikoa ala pertsonala?

Zorrotzatik Laudiora

Melirekin esposatzen da

Kritikariak Arestiren alde

Teatro-lanak eta kritika

Fraide ala iraultzaile?

Orixe saria. 1962

Euskararen batasuna. 1963

Basarri bertsolaria eskolatzen

Karlos Santamariarekin adiskide

Arrue eta Serna Arestiz mintzo

Harri eta Herri. 1964

Aresti dramaturgo

Alderdi Komunistaren aldizkaria

Teatro zale

Euskararen batasuna. 1964

Zenbait literatur komentario

Historia tristeago bat

Barrutiaren teatroa

Kriselu antzerki taldea

Txistularien artean

Lizardi saria. 1966

Bilbotik Eibarrera

Kreazio-lanaren eragina

Bladi Oterorekin

Euskal Harria. 1967

Soziolinguistika

Harizti mehaztua

Lan Deia-ren erasoaldia

Iparragirre saria. 1968

Euskararen batasuna. 1968

Euskararen batasuna. 1969

Kantariekin

Arestiren itzala

Kriselun editore

Bizitzaren kolpeak

Batasunaren Kutxa. 1970

Lur editoriala

Euskararen batasuna. 1970

Saiakerak

Euskararen batasuna. 1971

Harrizko Herri Hau. 1970-71

Laudatua

Deustuko unibertsitatean

Lexikografia

Euskararen batasuna. 1972-73

Ateak itxita

Gaixorik

Euskal Idazleen Elkartea

Luis Mitxelenarekin polemika

Oskorri-ren poeta. 1972-75

Gabonetako ikuskizuna

Torrealdairen inkesta

Asto-lasterrak

Ean

Aresti eta Begiarmen

Hiztegi Tipia. 1974-1975

Heriotza

Eranskina

In memoriam

Bibliografia

Gutunak

Erosi: 14,28
Ebook: 3,12

Aurkibidea

Amagoia alabari

Haritz landatua

Haurtzaro eta gaztaroa

Haritz haziaren ernetzea

Zorrotzako portuan

Meliz maitemintzen da

Ipuin mingots bat geroaren seinale

Euskaltzaindiko

Aurren bidearen bukaera

Haritz tantaia

La Concordia

EGIko militantzia

Euskara literarioaren kezka

Maldan Behera. 1959

Olerti-n eta Karmel-en

Luis Mitxelenaren oniritzia

Poetika klasikoa ala pertsonala?

Zorrotzatik Laudiora

Melirekin esposatzen da

Kritikariak Arestiren alde

Teatro-lanak eta kritika

Fraide ala iraultzaile?

Orixe saria. 1962

Euskararen batasuna. 1963

Basarri bertsolaria eskolatzen

Karlos Santamariarekin adiskide

Arrue eta Serna Arestiz mintzo

Harri eta Herri. 1964

Aresti dramaturgo

Alderdi Komunistaren aldizkaria

Teatro zale

Euskararen batasuna. 1964

Zenbait literatur komentario

Historia tristeago bat

Barrutiaren teatroa

Kriselu antzerki taldea

Txistularien artean

Lizardi saria. 1966

Bilbotik Eibarrera

Kreazio-lanaren eragina

Bladi Oterorekin

Euskal Harria. 1967

Soziolinguistika

Harizti mehaztua

Lan Deia-ren erasoaldia

Iparragirre saria. 1968

Euskararen batasuna. 1968

Euskararen batasuna. 1969

Kantariekin

Arestiren itzala

Kriselun editore

Bizitzaren kolpeak

Batasunaren Kutxa. 1970

Lur editoriala

Euskararen batasuna. 1970

Saiakerak

Euskararen batasuna. 1971

Harrizko Herri Hau. 1970-71

Laudatua

Deustuko unibertsitatean

Lexikografia

Euskararen batasuna. 1972-73

Ateak itxita

Gaixorik

Euskal Idazleen Elkartea

Luis Mitxelenarekin polemika

Oskorri-ren poeta. 1972-75

Gabonetako ikuskizuna

Torrealdairen inkesta

Asto-lasterrak

Ean

Aresti eta Begiarmen

Hiztegi Tipia. 1974-1975

Heriotza

Eranskina

In memoriam

Bibliografia

Gutunak

 

 

«Aintza apurñoa»

 

        1955eko urte honetan, 22 urte zituenean, Aresti «Oargiren bigarren Sariketa Batzaldia» deiturikora aurkezten da. Sabin Berasaluze izan zen irabazlea; bigarrena, berriz, Peli Guarrotxena. Sariketa honen berri, E'tar Y'k eman zuen Egan-en [21], komentario honekin: «Epaimai honek idazle saiatuen zuzpergarri jakin erazi nai luke benetan atsegingarri izan zaizkiola ondorengo lan oek. Iturria'tar Joxe, Txillardegi, Arakama'tar Ander, Morga, Arrumuño, Etxebeste'tar Iñaki eta Gabriel Aresti Bilbotar gaztearen olerki sakon eta lilluragarriak».

        Hauxe dugu, besterik agertzen ez den bitartean, Arestik jaso zuen lehen kritika, «aintza apurñoa», Lizardik eskatzen zuenez. (E'tar Y. hau Jon Etxaide da, beronek kartaz esan didanez: «Sariketa hontan, beste bi mahaikoek huts egin zuten eta bakar-bakarrik utzi ninduten erabakia emateko; nik enuen nahi erantzunkizun hori nere gai hartu, baiñan Oargikoek esan zidaten etxegoela beste bi mahaikide arkitzeko betarik eta nik egindakoa ontzat ematen zutela» [22].

        Bigarren batzaldian, Arestik maila asko igotzen du: «Lehenengoa, Etxebeste'tar Iñaki. Bigarrena, Zelaia'tar S. Sarigarri, A. Mitxelena. Aipamena: Aresti'tar Gabirel'i, "Pigmalion euskeraz" deritzan idaz-lan sakon eta aoxurigarriagatik. Benetan arrigarria, tutik ere euskeraz etzekien bilbotar gazte onek egunez-egun dagien aurrerapena jakintza-gaiak euskeraz borolbildurik. Zorionak biotz-biotzez hiru euskal-idazleoi eta jarraitu asitako bidean barrena». Hau ere Etxaidek [23].

        Apirilean edo, berriro ere Oargikoen sariketara presentatzen da «Gabirel» goiaingerua: lehena, Bereziartua'tar Iñaki. Bigarrena, Iñaki Baztarrika. Hirugarrena, Perez Eneko (hirurok Arantzazuko fraideak). Laugarrena, Aresti: «Europako Federazioa, erri txikiei buruz».

        Nemesio Etxanizek zioenez: «Antxinako Goiangeru arek bezala, Gabriel du izena, ta laburdieraz idazten digu. Ez da makala mutila (...) Ez du gutxi egin euskaldun berri onek bi lan auek idazten —"Lemus'en" izeneko beste lan bat ere bidali zuen— Gure txaloa ba-du» [24].

 

        [20] EUZKO GOGOA (1955), I.II.

        [21] EGAN (1955), 1-2.63an.

        [22] 1975.X.2an egindako kartatik jasoa.

        [23] EGAN (1955), 5-6.76-77etan.

        [24] Id. id.. oargui taldeak Donostian jardun zuen, 1954an hasita. Bigarren deialdia 1955eko apirilaren 3an gertatu zen. Epaimahaiko Arrue, Mitxelena eta J. Etxaide. Saiakera sailean, lehen saritzat Orixeren Eguneroko Meza-Bezperak. Arestiren lana Pigmalion euskeraz zen, aipamena izan zuena. Laugarren deialdiak «Sobre el porvenir político de Europa» eta «Una crónica periodística» sailak zituen. Gabriel Arestik azken aipamena izan zuen Europako Federazinoa Herri Txikiei buruz / La Federación europea respecto de los Pueblos Pequeños lanarentzat. Epaimahaikoak Arrue eta Irigarai ziren. (Ik. Auñamendi Entziklopedia, s.v. oargui).