Itzulpenak-1
Itzulpenak-1
1986, poesia
296 orrialde
398-5150-3
azala: Agustin Ibarrola
Gabriel Aresti
1933, Bilbo
1975, Bilbo
 
2000, poesia
2000, poesia
1986, poesia
1986, poesia
1986, poesia
1986, poesia
1986, poesia
1986, narratiba
1986, antzerkia
1986, narratiba/antzerkia
1986, saiakera
1986, denetarik
 

JAUNDONE JACUEN ILHARGUIAREN DANÇA

 

Beha ieçoc galai çuri hari,

beha ieçoc haren gorpputz çaurthuari!

Hilotzen Basa-herrian

dançatzen duen ilharguia dun.

Beha ieçoc haren gorpputz çaurthuari,

itzal eta otsoengatic belça.

Ama: Ilharguiac dançatzen din

Hilotzen Basa-herrian.

Loaren athean bertan,

norc çaurtzen du harrizco çaldia?

Ilharguia dun! Ilharguia dun,

Hilotzen Basa-herrian!

Beguiac hodeiez betheric dituela,

norc behatzen deraue ene begui ilhunei?

Ilharguia dun! Ilharguia dun,

Hilotzen Basa-herrian!

Urrhezco loreequin ametsetan,

ohean hiltzen uztan.

Ama: Ilharguiac dançatzen din

Hilotzen Basa-herrian.

Ene alhaba, ceruco haicearequin

bat-betan çuritzen naun!

Eztun haicea, ilhargui tristea dun

Hilotzen Basa-herrian

Norc eguiten du incirina,

idi handi-gaitz eta malenconiatiaren ancean?

ama: Ilharguia dun, ilharguia dun

Hilotzen Basa-herrian.

Bai, ilharguia, ilharguia,

erratzez coroaturic,

dança eta dança eta dança, hilotzen Basa-herrian!