Beste hizkuntzetako lanen zerrenda

  Traducció: Miren Gorrotxategi

 

 

 

la carretera

 

a la gasolinera han quedat

les promeses tardanes

i torna a moure's la carretera

 

l'aigua cau pel vidre

portem els llums encesos al migdia

a mesura que ens apropem creixen les distàncies

 

embolicats entre senyals de trànsit i línies blanques

creient que en l'anar i venir resideix la llibertat

en un mateix cotxe portem direccions contràries

 

com una pestanya torta

l'asfalt se m'ha ficat al ull

és més fàcil relliscar en terra mullada

 

 

© Xabi Borda
© de la traducció: Miren Gorrotxategi


www.susa-literatura.eus