Poesia kaiera
Poesia kaiera
2000, poesia
64 orrialde
84-95511-18-5
Patziku Perurena
1959, Goizueta
 
 

Nesca itsua leihoan

 

Gaulehenean yantzi zuritan

Nesca leihotic beguira:

Nola izarrac atera diren

Ceru azpico eztira.

 

Leiho zaharraren alde bietan

Izar arguitan cristalac:

Ispillutan lez icusten dira

Amodiozco itzalac.

 

Hillarguiaren argui epela

Gau illunaren erdira:

Maitasunaren ontzi beroan

Malco ixillen dirdira.

 

Zorion billa luzatu arren

Gauac bere escu zabala,

Sofrimenduac larrutzen dio

Bihotz gaiñeco azala.

 

Udatzeneco gau epelan

Laiño gorritan cerua,

Hillarguiari laguntza esque

Luzatzen dio escua.

 

Bihotza milla zatitan dauca

Oiñace minac hartua,

Ta leiho gaiñera igo zaio

Contsolatzera cattua.

 

Ceru urdiñetic leiho barnera

Izarren argui lehuna,

Bere gorputza eziñ gorde du

Seda fiñezco ehunac.

 

Equialdetic haice xuria

Dacarquio gau illunac,

Baiña gogoa ciquintzen dio

Hillargui laru lizunac.

 

Ille luceac chiricordatzen

Ari zaio haice hegoa,

Placerren billa noraecean

Dabilqui escu beroa.

 

Oroimenaren argui gorritan

Amodiotan gogoa,

Aide leunac billatzen dio

Atseguiñaren zocoa.

 

Cattua milicatzen hastean

Nescaren larru liraiña,

Desioaren larre garbian

Busti nahi luque mingaiña.

 

Maitasun lillura deseguin du

Ceruco hodei ezaiñac.

Iparraiceac laztan miñetan

Urtzen dizquio ezpaiñac.

 

Haize boladac eraguitean

Zabaldu zaio adatsa,

Argui ametsac direlacoan

Arras estutu arnasa!

 

Hillarguiaren zauri sacona:

Ceru goian odol latsa,

Tanto gorritan cipriztindua

Hiltzen ari da arratsa.

 

Canpora datorquio oiñacea

Bare mantsoen antzera,

Malco lodiac irten zaizquio

Begui biac hezatzera.

 

Nigar ixillez ichi leihoa

Ta sartu da ohantzera,

Etsipenaren arrats lucean

Illunbetan gozatzera.

 

w 1988