1981, Azpeitia
1963, Azkoitia
1977, Bilbo
1977, Artea
erdaretan