1977, Orereta
1959, Azpeitia
1961, Donostia
1970, Ondarroa
erdaretan