1959, Azpeitia
1962, Lekeitio
1961, Donostia
1963, Azkoitia
erdaretan