1981, Azpeitia
1963, Madril
1977, Artea
1978, Ondarroa
erdaretan