1977, Donostia
1977, Artea
1963, Azkoitia
1933, Bilbo
erdaretan