—1876 Sara—

 

Biba Republika!

 

Gratien Adema "Piarres Uxaleguy"

 

        Dugun errepika:

        Bib'Errepublika!

        Dugun errepika:

        Bib'Errepublika!

 

                      1

Errepublika zer den ez dakienari, (bis)

Huna hots nik egia: denek nausi nahi.

        Dugun errepika...

 

                      2

Errepublikak liro xoraraz mundua, (bis)

Damurik fama hitsa du lehen bildua.

        Dugun errepika...

 

                      3

Lehengo denboretan Errege batto zen: (bis)

Orai denak errege hori da hori zuzen.

        Dugun errepika...

 

                      4

Ni ere errege naiz, bainan ez aisian! (bis)

Bertzeak gainian eta ni bethi azpian.

        Dugun errepika...

 

                      5

Errepublika hortan ez zaiku itsusi (bis)

Parisko xanfarinak baititugu nausi.

        Dugun errepika...

 

                      6

Bazterretan gizonik ez omen zen lehen, (bis)

Eta gizona orai beha zein merke den!

        Dugun errepika...

 

                      7

Podore'ta karguak, lehen oi zer gauzak! (bis)

Orai indarrak ditik ziri baten bozak!

        Dugun errepika...

 

                      8

Lehen aitoren seme eta orai burjes!(bis)

Bainan jende xehea bethi berdin nekhez.

        Dugun errepika...

 

                      9

Kargu handi horiek hauxe ditek ona!(bis)

Berehala joritzen uharrik zagona.

        Dugun errepika...

 

                      10

Askoren alde orai huna arrozoina (bis)

Ebasle indartsua ez dela ohoina!

        Dugun errepika...

 

                      11

Asko gauza zen lehen zilhegi ez zenik.(bis)

Orai zer nahi libre, bertzek bainan ez nik.

        Dugun errepika...

 

                      12

Lehengo sinhesteak utzi baititugu,

Nihundik orai nori fida ez dakigu.

        Dugun errepika...

 

                      13

Lehen zerga eta orai kontribuzione, (bis)

Noiz larrutuko nauten beha nago erne.

        Dugun errepika...

 

                      14

Lehen ginenak gure odolaren jabe, (bis)

Orai oro soldadu, gerlarako gare.

        Dugun errrepika...

 

                      15

Gu baino goragotik lehen manatuak,(bis)

Geroni gare orai legegiletuak.

        Dugun errepika...

 

                      16

Lehen ez zen bezala da mundua orai:(bis)

Ttikia handiari manatzeko da gai.

        Dugun errepika...

 

                      17

Sehiak nausiari: Orai guardi'emak, (bis)

Errepublikak gaitik berdin egin denak.

        Dugun errepika...

 

                      18

Nausiak errepusta: Errepublikak to, (bis)

Hi segurik hagoka bethi berdin asto.

        Dugun errepika...

 

                      19

Asto hau, halere, zagozte, ia beha, (bis)

Egun batez daiteke Frantsesen jabea.

        Dugun errepika, Bib'Errepublika. (bis)

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus