—1859 Urruña—

 

Marinelaren joan eta ethorriak

 

Martin Guilbeau

 

Airea: Bistatik dohat untzia

 

                1

Lertsunak dohaz airian

Don Ibaneko hirian,

Sendoaraziz zenbeit bihotz eri,

Eta asko familia

Zeinak baitziren eman nigarrari,

Berantetsiz sokhorria. (berriz)

 

                2

Doluz utziz lur berria,

Igan dute Urania,

Larrun alderat horra nun dohazin

Adiaraziz berria:

Itsas lehoinak hor direla: Gaitzin

Laster biderat lehia. (berriz)

 

                3

Ager orduko ibaian,

Horra andreak lasterrean,

Bozkarioak deramaz hirirat,

Guziak ahantzirikan

Beren senharren soin zabaletarat

Bihotzaren erditikan. (berriz)

 

                4

Portuko kaia guziak,

Abantzu dire betheak,

Zinka, irrintzin, eta kikizaiak

Ez dire eskas bornuan,

Ikusiz bere emazte maiteak,

Ungi osasun onean. (berriz)

 

                5

Trionfan sartuz herrian,

Alegrantzien erdian,

Ez dute deusik eskas bihotzian,

Dohatsu dire aphur bat,

Bere emazte maiten besotikan,

Dohaz, harat eta hunat. (berriz)

 

                6

Etxa ditu primaderak,

Bere lehen arraioak,

Itsas ederrak ditu gonbidatzen,

Berriz ere bere haurrak,

Ikusazue marinela uzten

Bere bihotz maiterenak. (berriz)

 

                7

Mingarri da ikustea

Besarkatzen emaztea,

Nigarrari da eman planuetan

Madalena bat bezala,

Ez du pausurik, ez du bihotzean

Xori amak hala nola. (berriz)

 

                8

Adio, ene senharra!

Ene amore bakharra!

Nahi gabetan diat altxaturen

Jainkoari ene botza,

Eta bihotzez zihoat erranen

Marinelaren othoitza. (berriz)

 

                9

Adio, ene andrea!

Adio, ene maitea!

Jaunak haizala eman auhenetan,

Behar dunen sokhorria,

Lagun haizala behar orduetan,

Othoizten dinat, Maria. (berriz)

 

                10

Oi, berexkuntza samina!

Ondikozko bihotz mina,

Kentzen duena amodioari

Bere bihotz samurrena,

Entseiatzeko hala beharrari

Ethorkizun itsuena. (berriz)

 

                11

Untzia bela bethea,

Doha aize iparrean,

Jadan iragan ditu uhinetan

Sor herriaren leihorrak,

Itsas lehoinak du begiratzean

Gordetzen bere nigarrak. (berriz)

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus