—1859 Urruña—

 

Zenbat hitzuntzi!

 

Gratien Adema "Inazio Harambeltz"

 

Airea: Hau da ikhazketako...

 

            1

Gure herri xumetan

Zenbat hitzuntzi!

Heien mihi phozoiak

Bethi pitzitzi,

Nausituz dotzi,

Nahiz hobe litezken

Bere gisa utzi,

Zokhoan ahantzi,

Phertsu hautaz diotet

Mila goraintzi.

 

            2

Beren egitekoak

Ez aski izanez

Noiz nahi khexu dire,

Nor nahirenez

Makhur xuxenez,

Lehor egin hurrenak

Gauza arinenez

Dagozi minez,

Ez hekien gogorat

Orok eginez.

 

            3

Nun zer gaizki diteken

Bilha dabiltza!

Phorroskatzeko baizen

Ez daizte mintza,

Kasta hezgaitza!

Bipera ausikia

Bezein borthitza,

Da hoien hitza,

Nork hek egin kalteak

Othe dakitza!

 

            4

Izan dagin egia

Edo gezurra,

Zer nahitan sarthua

Dute sudurra.

Tresna segurra!

Xuxen ezagutzeko

Nun den makhurra

Juje zuhurra!

Hark antolatu gauza

Guardia urra!

 

            5

Nor da heien mihian

Garbia denik?

Azkenik aiphatua

Da zikhinenik,

Ez dut uste nik

Badenez uli beltzik

Ez listafinik

Hain phozoindunik.

Sistakoa hek bezein

Samin dutenik.

 

            6

Akhelarren omen da

Sorgina frango,

Galtxagorrik soinu joz

Aika putingo!

Salto ta bringo.

Mihi gaixtoak hobe

Litezke hango

Bertze nihungo.

Ondikoz kasta hori

Baita behingo!

 

            7

Emazte mihi luze

Moko meharra,

Bazter nahastaileak

Eta ozarrak,

Bihotz eiharrak!

Berak ixil ixila

Egon beharrak

Medisent tzarrak

Puies aparta Satan

Akhelartarrak!

 

            8

Nahiz gerez ez garen

Hain maithagarri,

Dezagun amodio

Ekhar elgarri*

Eta sokhorri

Lege hoi izan bedi

Gure uztarri

Eta lokharri

Hola da bizitzea

Loriagarri.

 

                                * aldakia:

                                Agur eta amodio

                                dugu ekharri

                                behar elkarri.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus