Defensaré

la casa del meu pare.

Contra els llops,

contra la sequera,

contra la usura,

contra la justícia,

defensaré

la casa

del meu pare.

Perdré

els bestiars,

els camps,

les pinedes;

Perdré els beneficis

les rentes,

els interessos,

però defensaré la casa del meu pare.

Em prendran les armes

i amb les mans defensaré

la casa del meu pare;

Em tallaran les mans

i amb els braços defensaré

la casa del meu pare;

Em deixarán sense braços,

sense muscles

i sense pits,

i amb l´ànima defensaré

la casa del meu pare.

Em moriré,

es perdrà la meva ànima,

el meu llinatge

però la casa del meu pare

restarà

dempeus.

 

  © Gabriel Aresti
   © itzulpenarena: Laura Rodriguez / Eneko Zuloaga


www.susa-literatura.eus