1975, Lasarte
1978, Ondarroa
1977, Artea
1953, Santurtzi
erdaretan