1963, Urrestilla
1963, Azkoitia
1958, Gasteiz
1959, Azpeitia
erdaretan