1977, Donostia
1981, Azpeitia
1977, Bilbo
1977, Artea
erdaretan