1963, Arbizu
1962, Lekeitio
1977, Donostia
1955, Gasteiz
erdaretan