1933, Bilbo
1941, Zegama
1962, Lekeitio
1959, Baiona
erdaretan