1963, Urrestilla
1933, Bilbo
1961, Donostia
1955, Gasteiz
erdaretan