1958, Madril
1977, Bilbo
1984, Donostia
1955, Gasteiz
erdaretan