1933, Bilbo
1977, Donostia
1959, Azpeitia
1963, Arbizu
erdaretan