1961, Donostia
1977, Artea
1958, Madril
1953, Santurtzi
erdaretan