—1895 Bera—

 

Aingeru maitia!

 

An.

 

            1

Kristau Jaungoikozkoak

Bagera munduan

Egon nai gendukenak

Beraren onduan,

Gu bainan geiago bat

Leno bagenduan

Magdalena Larralde

Dagona zeruan.

 

            2

Txikitandikan au zan

Elizara asi,

Bainere elizarik

Etzitzaion antzi,

Beti erregututzen

Munduan zan bizi,

Orrelaxen zerua

Zuen irabazi!

 

            3

Magdaleni egina

Ez daukat antziya,

Nola kendu ziyoten

Tristiai biziya!

Etsaiyari esanaz

Barrendik egiya

Bat orrela iltzia

Da penagarriya!

 

            4

Gerratia zalarik

Bere erritikan

Frantzitik Espainira

Tristia etorri zan,

Konfesatu zenduen

Berako elizan,

Onen bokaziyua

Ortarako izan.

 

            5

Ispitzat Magdalentxo

Preso arturikan,

Eta agintariyak

Gogor ekinikan,

Berak nai zutenikan

Ezin eginikan,

Gilotinan il zuten

Orrentxengatikan!!!

 

            6

Nola berez zenduen

Kristau fedetsua,

Eta beti goguan

Zeukan Jaungoikua,

Il zuten ordurako

Magdalen gaxua,

Aingeruak zabaldu

Ziyoten zerua!

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus