—1893 Azpeitia—

 

Bizi bitez euskera ta euskaldunak

 

An.

 

(Azpeitiko Euskal-jostaldietan, gaurko euskualdun obeenen

Aita-Jaun on Antonio Abadi-koari)

 

 

KANTAURREA

 

          1

Euskera bizi-bedi,

Bizi Euskaldunak,

Beren kristautasunaz

Nunai ezagunak,

Ama Erria-ren alde

Umanta zaldunak,

Oitaru gordetzaile

Alkarren lagunak.

 

 

KANTALDIYAK

 

          2

Agur gure biotzeko

Aita-Jaun aundiya,

Abadi-ko Antoniyo

Aitor-en semia,

Zurekin poztutzen da

Azpeitiko erria,

Zeralako Euskaldunen

Ain maitalaria.

 

          3

Badakigu zerala

Euskaldun lenena,

Jakinduri askotan

Jakintsu goiena,

Izar jakintzan ere

Izar argiena,

Gizonak zeruratzen

Saia zeradena.

        Euskera bizi &.

 

          4

Aprika-tar beltz eta

Ijito tarretan,

Brasilgo erreinu ta

Europakoetan,

Zure jakinduriya

Egon da loretan,

Maitagarriya zera

Guretzat benetan!

 

          5

Alai gaituzu danok

Emen agertzian,

Euskal amore bizi

Anaitasunian,

Euskal gauzak altxarik

Iru egunian

Inazioren Etxe

Eta sorterrian.

        Euskera bizi &.

 

          6

Sutuko gera aurrera

Zurekin batera,

Euskaldun seme danok

Alkar maitatzera,

Maitatzera Euskera,

Beltzebutar guziei

Gogor egitera.

 

          7

Maitaturik euskaldun

Oitura dontsuak,

Sortuko dira berriz

Gizon ospatsuak,

Loiola ta Loinazen

Oso antzekuak,

Okendo ta Elkanoren

Parez goitzekuak.

        Euskera bizi &

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus