—1893 Azpeitia—

 

Ama euskara eta bere umiak

 

Felipe Casal

 

          1

      Umiak

Ama, gaitzen bat aldu

Barrunen sentitzen?

Triste daguela gaur

Zaigu iruditzen.

 

          2

      Amak

Ez, umiak, oraindik

Ain gaizki arkitzen

Ez naiz, bainan laguntza

Dizutet eskatzen.

 

          3

      Umiak

Umiak emen gaude

Beti laguntzeko,

Eta gure biyotzak

Zuri emateko.

 

          4

      Amak

Ni ere emen nago

Zubek maitatzeko,

Eta beso artian

Danak laztantzeko.

 

          5

      Umiak

Zuri gaitz egin naian

Dabiltza etsaiak,

Bainan ernai gaude gu

Zaitutzen guztiyak.

 

          6

      Amak

Elkhartasun onean

Zazpi Probintziyak

Urra bear ditugu

Oien txarkeriyak.

 

          7

      Umiak

Gure aurreko aiek

Denak baturikan,

Ezagutu etzuten

Inoiz bildurrikan.

 

          8

      Amak

Ala da, eta segi

Aien bidetikan,

Ez dediyen aztutzat

Geldi legerikan.

 

          9

      Umiak

Ama, egingo degu

Alegin guztiyak

Galtzeratu bainan len

Naiz utzi biziya.

 

          10

      Amak

Umiak, arrazoiak

Du indar aundiya,

Ta Jainkoak egingo

Digu ekadoiya.

 

          11

      Umiak

Orai erregutzeko

Gure Jainkoari,

Bear degu guztiyak

Belauniko jarri,

Bai ere kontu egin

Ama! euskarari

Gure lege on eta

Oitura zarrari.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus