—1893 Azpeitia—

 

Ama baten otsa seaskaren ondoan

 

Frantzisko Lopez Alen

 

              1

Zer darabilzu, nere maitia?

Nork du maitetxo esnatu?

Ametsetatik ain ondo zeuden

Nork othe zaitu ernetu?

Norentzat dira far-irri oiek?

Nori bigaltzen dizkatzu?

Zu esnatutzen zeran guztiyan

Ama jartzen da kontentu.

 

              2

Zeinenak dira musu gorriyak

Maindiriaren orrian

Diruditenak lorak daudenak

Sardinen osto tartian?

Nork zabaldutzen ditu algarak

Orren alaitxo etxian?

Nork jarri zaitu usai gozozko

Seaska txuri-txurian?

 

              3

Aitatxo aurki datorrenean

Lanetik zure ondora,

O! zer pozakin laztan-musuka

Zaitun artuko besora,

Ta bitartian gure aurtxoa

Titia artuta gerora

Lo egingo du, amak etxeko

Lanak eginik gustora.

 

              4

A! nik ikusten zaitutanian

Lotan zaudela geldirik

Ile kiskurrak darizutela

Kopetetikan jetxirik,

Orduban nere barrenak ez du

Pentsatzen beste gauzarik,

Jaunak zuretzat etorkizunan

Zer ote dauka gorderik!

 

              5

Ez! ... etzazula negarrik egin,

Amatxo dago ondoan,

Eta negarrak amatxori gaitz

Egiten diyo kolkoan;

Ez!... Ez!... maitia, atoz nigana

Artuko zaitut besoan

Ikus itzazun mutil txikiak

Jostatzen gure auzoan.

 

 

B

 

          1

Ilunabarra badator

Gauza guziyak estaltzen

Eguzkiak zitubenak

Ain ederki apaitzen.

 

          2

Nere ondoko leiotik

Sentitzen det: zer gozo!

Aurrari nola ari dan

Ama kantari erazo:

 

          3

"Nere maitia, lo ta lo,

Egingo degu gozoro...!

Zuk orain eta nik gero

Biyak egingo degu lo... lo... lo...!"

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus