—1892 Donibane Lohizune—

 

Ziberuak Laphurdiri

 

An.

 

Airea: Basoilarrak kantatzen dizu Iratiko soruan

 

 

A

 

              1

Egun hun Jinkuak deizula

Musde Antoine d'Abbadia,

Ziberuak salutatzen zutu

Laphurdiko nublia,

Aspaldian entzuten dugu

Zure fama handia,

Egun hun Jinkuak deizula

Musde Antoine d'Abbadia.

 

              2

Nahiz ezkiradian kapable

Zure aski laidotzeko,

Khantoriak berririk batugu

Ziberuan zuretako,

Esparantxareki makhurrak

Deizkutzula pharkatuko,

Gure ignoranziaz Laphurdin

Eztirela trufatuko.

 

              3

Ziberuan Barkoxe deikuzu

Jauna zuk uhuratzen,

Kartiel huni beiterozue

Amorio markatzen;

Zure obra hunak ditizu

Jinkuak benedikatzen,

Gure aldetik zutugu jauna

Orok ermesiatzen.

 

              4

Laphurtarren ororentako,

Zuri gira mintzaturen,

Zeren jauna zu beitzirade

Aita haien ororen,

Gu girade adiskide

Zure familiaren

Hain segur nula beitzirade

Zu aita hun Laphurdiren.

 

              5

Bai, Ziberotarrak girade

Laphurtarren adiskide,

Ziberotarren laidoriuak

Ziek merexi tutzie,

Guretako izan zirie

Ezinago afable,

Nula aren guk eginen dugu

Zier aski uhure.

 

              6

Erran dezagun orok biba,

Musde d'Abbadiari,

Felizita dezagun

Laphurdi ororeki,

Gure Jinkua othoi dezagun

Guk oro bihotzetik,

Eman dizon denboraz orano

Jaunari osagarri.

 

              7

Biba Laphurdin Musde d'Abbadia,

Goyeneche jaun merareki,

Musde d'Andurain Ziberuan

Bere askazi ororeki,

Baxanabarren Musde Etcheverry

Gure deputatiareki,

Zuinek jaun horier amorio

Guk beiterokegu bethi.

 

              8

Laphurdi eta Baxanabarre,

Ziberua oro dena,

Uniturik izan gitian

Bethi azkar algarrenak,

Orai ere lehen bezala

Gu oro Jinkuarenak,

Erran ahal dezagun bethi

Orok biba Eskualdunak.

 

              9

Arren Biba Musde d'Abbadia

Eskual-herriareki,

Desiratzen dutzugu jauna

Guk nahiak oro zuri,

Mundu huntan bizi zitian

Luzaz osagarriareki

Eta bestian sekulakoz

Zeluko gloriaki.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus