—1891 Iurreta—

 

Nere mendiyak

 

An.

 

Airea: Gernikako arbola

Da bedeinkatua.

 

            1

Jaunak emanik dauzka

Euskaldun erriyak,

Lerden jaikitzen diran

Mendi goiantiyak,

Indartzen dituela

Barrendik burniyak,

Mendi oriyek dira

Umanten mendiyak.

 

            2

Benaz maite zaituztet

O mendi santuak!

Seaska ta obitzat

Guretzat sortuak,

Zuentzako ditut nik

Ditudan kantuak,

Zuek ikusirikan

Barrenen jaiuak.

 

            3

Mendi goiak dirade

Zerurontz jaikitzen,

Euskal-lurra dutela

Maitaro gordetzen:

Lainoen gainetikan

Zaizkigu agertzen,

Biotza berengana

Gozoro jasotzen.

 

            4

Zuen artean jaio

Geraden jendeak

Zuengana nai degu

Joan, mendi maiteak.

Guretzako zaudete

Doaiez beteak,

Poza ematen digu

Zuek ikusteak.

 

            5

Euskera entzuten da

Zuen inguruan

Euskera bai ta zuen

Azpiko txokuan.

Oiartzunak esnatzen

Euskera sonuan,

Elkarrekin mintzatzen

Euskera gozuan.

 

            6

Mendi nereak! zutik

Zaudeten artean,

Euskera ez da galduko

Aitorren lurrean,

Eta egun obiak

Lur au alaitzean.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus