—1891 Iurreta—

 

Gau berean sorthu bi haurrer

 

A. Radoy

 

Airea: Xori berriketaria

 

                            1

Bi haur pollit, maitagarri behin ditut ezagutu,

Berehala soin orduko bihotzetikan maitatu,

Heien berriak nahiz jakin berer nioten galdatu,

Erran zautaten: gau berean auzoak zirela sorthu.

 

                            2

Egia da haur horiek biak dire gau bereko,

Izen bera berdin handi hamar urtheren heineko,

Horien aitek hartu zuten egun bera ezkontzeko,

Jokatu ere bazkari bat zoin lehen zen aitatuko.

 

                            3

Egun berean ezkondu aitatu egun berean

Bi haur eder sorthu ziren bi ametarik batean,

Elgarrekin giristinotu bathei sainduko urean,

Jinkoak zeruan ezarri bien izenak aldean.

 

                            4

Biak beltz, bilo luze, gerruntzeetarik lerdenak

Sorthuz geroz badoatzi eskutik esku emanak,

Bata bertzea besarkatuz baderamate egunak,

Ez dakienak uste luzke sabel berean egonak.

 

                            5

Batean egin zazue lehen komunionea,

Eskuz esku har zazue mahi sainduko bidea,

Egun berean errezebi Jesusen Gorphutz maitea,

Oi, zuenganat nik banauka egun hartako galdea!

 

                            6

Lili fresko baten pare garbiki bizi onduan,

Zuen berthute ederrez ezagutuak munduan,

Ezkont zaitezte, ene haurrak, biak aldare berean,

Nun ez duzuen nahi sarthu elgarrekin komentuan.

 

                            7

Bizitze luze uros bat lurrean ereman eta

Nola hiltzeko arrasta denentzat emanik baita,

Zuentzat othoizten dut orai zeru goreneko Aita,

Heriotzea igortzean, egun bera dezan hauta.

 

                            8

Besoz beso, begiz begi, elgarrekilan biziak

Jinko jaunak ez ditzazke barrea zuen eskuak,

Ez zaituzte separatuko ez eta heriotzeak,

Zeruan jarriko zarezte tronu berean bi-biak.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus