—1891 Iurreta—

 

Jesusen Biotzari

 

Balbino Garitaonaindia

 

            1

Eguzki-galda legez

Udako egunetan

Ixurtzen xinpar-garrak

Bazter guztietan,

Bardin Jesusek dauka

Biotza erretan,

Su au zabaldu oparik

Biotz dan-danetan.

 

            2

Amorezko sua da

Jesusek daukana

Zeruan ixioturik,

Emen gartu zana:

Su onek dauka Jesus

Umil ta otsana,

Arriturik zeruak

Ta mundu dandana.

 

            3

Garaingeruen poza

Izanik zeruan,

Justu eta santuen

Alaia munduan,

Dakuzan umil Jesus

Altara santuan,

Gurarik biotz danak

Sutu bere suan.

 

            4

Aingeruak baturik

Arima onakaz

Agurtzen dabe Jesus

Kantu ederrakaz;

Inpernutarrak barriz

Gizon deungenakaz

Azarratuten dabe

Birau esainakaz.

 

            5

Bere suaz betoguz

Biotzak berotzen,

Zeru ederra deuzku

Guri ezkinitzen.

Nor da nor doilorturik

Dana atzeratzen?

Guazen guztiyok arin

Bertara galdatzen.

 

            6

Guazen gure biotzek

Amorez sutzera,

Guazen mundu guztian

Su au zabaltzera,

Jesus maitetan emen

Gu ilten bagara

Beti-beti Beragaz

Dontzutuko gara.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus