—1890 Maule—

 

Vanitas vanitatum

 

Jose Artola

 

              1

Arkitzen nintzan eleizapean,

Isiltasunen erdian,

Eta bakarrik, bai! ain bakarrik

Ainbeste jende artian!

Dana estaliya (gurutz autsi bat

Nekarren alde batian,

Eta apainduba urrezko letraz

Beste bat zeukan aurrian.

 

              2

Arrek zekarren uda berriak

Zabaltzen duben belarra,

Eta onek berriz osto eroridun

Arbol aundien adarra;

Laguntzik gabe bakardadian

Etor zitzaidan negarra,

An zegolako gurutzetxua

Txoko batian bakarra:

 

              3

Eta txoriyak egun sentian

Ipintzeko kantaxoak

Bildutzen ziran jatera, bere

Gainean zeuden kardoak.

Bestera nunbait etziran juaten

Ikusirikan gaixoak,

Zinta-orridunak, argiyak eta

Gainera berriz koroak.

 

              4

Zer da lurreko bizi au? niyon

Jasorik gora begiyak,

Eta begiyak itxi zizkidan

Ordubantxen eguzkiyak.

Iluntasunan gelditu nintzan

Itsuturikan argiyak.

.....

Orduan jakin nuen zer ziran

Gure izate guziyak!

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus