—1885 Sara—

 

Ume-xurtx erromes baten auhenak

 

Haramboure

 

                        1

Auhenik minenetan boza dut altxatzen!

Oinaze saminetan nola den aditzen

Ama galdu ondoan neeka bildotxa:

Orobat datza nitaz, ni naiz ume-xurtza!

 

                        2

Gazte eta ezdeusa, indarrik gabea,

Hemen naiz bakartua haur dohakabea.

Ni bezala dathorke munduan bakhotxa!

Urrikal zaizte nitaz, ni naiz ume-xurtza!

 

                        3

Eskua luzatzen dut sos bat izateko,

Gose dut hanitz eta ogia jateko.

Ez othe dut balio lurreko mamutxa?

Urrikal zaizte nitaz, ni naiz ume-xurtza!

 

                        4

Udan hala neguan, ene janaria

Ogi beltz puxka bat da nigarrez bustia,

Edaritzat errekan ithurritxo hotxa.

Urrikal zaizte nitaz, ni naiz ume-xurtxa!

 

                        5

Iz-hotz, elhur, hormekin hotzak gogortua,

Soin eta jauntz-garriez erdi gabetua,

Su ttiki bat phizteko eskas dut korbotxa!

Urrikal zaizte nitaz, ni naiz ume xurtxa!

 

                        6

Egunaren ondotik ilhuna denean,

Etzatekotzat zer dut?... lastoa lurrean,

Alkitxo aphal batek ordainduz lumatxa.

Urrikal zaizte nitaz, ni naiz ume-xurtxa!

 

                        7

Bederen argi banu hara han uhartza!...

Ethorkizunak deraut goibeltzen bihotza!

Geroaz eritua, nork naitzake altxa!

Urrikal zaizte nitaz, ni naiz ume-xurtxa!

 

                        8

Aita belhar on bat da, ama samurrago,

Eskasa sentitzen da galdu eta gero!...

Aiher ez dut hetarik, naitzakenik goxa!

Urrikal zaizte nitaz, ni naiz ume-xurtxa!

 

                        9

Aita amen jabe zaizten, haur lagun gazteak,

Bihotzetik ez urrun burhaso maiteak:

Hek aldean banitu zer bizi errexa!

Urrikal zaizte nitaz, ni naiz ume-xurtxa!

 

                        10

Zoin da hemen barnea ez dena hautsiko,

Nigar hauk ikusirik nigar egiteko?

Haurtxoa naiz batetik, bertzetik nexkatxa,

Urrikal zaizte nitaz, ni naiz ume-xurtxa!

 

                        11

Sehaskatik hobirat, bide luzeena

Gizoneri zaiote maizik laburrena.

Orena bada, Jauna, bethorkit hil-kutxa!

Urrikal zaizte nitaz, ni naiz ume-xurtxa!

 

                        12

Zeruko ene Aita, guzien nausia,

Xoriñoak zu ganik noiz du eskasia!

Maite duzu usoa, halaber belatxa.

Urrikal zaite nitaz, ni naiz ume xurtxa.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus