—1880 Maule—

 

Beranteko urrikiak

 

Joanes Oxalde

 

Airea: Uso xuria, errazu

Norat joaiten ziren zu.

 

                      1

        Bizi nintzena bakean

        Ait'amekilan batean,

Tratulari bat sarthu zerautan, uste gaberik etxean,

Ez baitzuen nahi handik athera ni saretan sar artean.

 

                      2

        Amerikako bidea

        Har ezazu, Jaun gaztea,

Erranen dautzut nola bizi den lekhu hartako jendea,

Hemen kobrea bezain nasaiki han badabila urhea.

 

                      3

        Orduan nintzen harrotu,

        Gogo guzia berotu,

Abisu frango izan dut bainan, ez naiz nihori behatu,

Ni zoro bezain hura ernea, laster ninduen beretu.

 

                      4

        Diru-goseak nerama,

        Utzirik ait'eta ama,

Arrosa petik ather'orduko, arrantzetan atzemana,

Nahigabetan bethi bizi da aiter behatzen ez dena.

 

                      5

        Untzian hasi senditzen

        Damuak bihotza zaurtzen,

Ald'orotara begira, bainan urik baizen ez ikusten,

Haize tenpestak, masten karraskak zain guziak ikharatzen.

 

                      6

        Sarthu naiz azken buruan

        Gogoa naunkan lekhuan,

Neure etxean nintuelarik atseginak inguruan,

Orai hemen naiz, dohakabea, nehor gabe desterruan.

 

                      7

        Bizi naiz nahigabetan,

        Bethi hasgorapenetan,

Damu min-gaitzikildatu nintzen bertzen solas ederretan

Geroztik hunat urrikitu zait probetxu gabe bortzetan.

 

                      8

        Ene haurride gazteak,

        Ez segi ene bideak,

Ithurri khiratsetan edan du zuen anaia maiteak,

Hemen egunak luze dohazko nola herrian urtheak.

 

                      9

        Bidali diot amari,

        Zertaz nagon hemen eri,

Zerbait laguntza egin dezola nigarrez dagon haurrari,

Ahalik balitz nahi bailuke sorthu-lekhurat itzuli.

 

                      10

        Hemen nago lotsatua,

        Dolu minez hiratua,

Ikusten badut berriz aldi bat Eskal herriko zerua

Hor biziko naiz lehen bezala galtzen ez badut burua.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus