—1876 Sara—

 

Laudorioak Jaun Dabbadiri

 

Jaureguiberri

 

                1

Jaun Dabbadi hemen orai

Behar dut nik aiphatu,

Jaun hori eskualdunentzat

Jeneros da agertu.

Horren prima onetarik,

Bat behar dut laudatu,

Zeren hortaz herri hautan

Du morala altxatu.

 

                2

Prima hori deithua da

Kantuetako prima,

Horien animatzeko

Hartu behar da luma.

Hitz onen hatzemateko

Behar da buru ona,

Zeruetarik heldu da

Mintzatzeko dohaina.

 

                3

Ez naiz fraide ez apheza,

Ni naiz gizon xinple bat,

Ongirako lehia dut,

Ahal dudan bezeinbat.

Irabaztea maite dut

Haurren behatzekotzat,

Zuzenbidean eginez

Ni naute modelatzat.

 

                4

Prima horren gutiziak,

Ez du debox egiten,

Ez et'ere sakolako

Jaidurarik ematen.

Hori erran gabe ere,

Aise duzu ikhusten,

Zeren kanten pharatzeko,

Zuhurtzia behar den.

 

                5

Bertze primez mintzateko,

Ez dirot hetaz erran,

Bakhotxak bere gostuko,

Ogitik behar du jan,

Gauza ageri da zer den,

Ber efetuetan,

Begiak argi duenak,

Ikhus beza obretan.

 

                6

Edaririk hoberena,

Pozoin bilhakatzen da,

Hortaz sobranioetan,

Pasatzen balinbada.

Lohi hautan jokotako

Jaidura hartua da,

Zonbait premu jokhalari

Pobre bilhakatu da.

 

                7

Jaun primen emaile hori,

Nik ontsa dut ikhusten,

Adituz horren ongia,

Zenbat laudagarri zen.

Gizon aphal bat naizela,

Ni ez naiko hurbiltzen,

Bizkitartean jaun hori,

Gogoan dut ekhartzen.

 

                8

Jaun onak, atxik dezola

Pobren amodioa,

Hekien othoitzek dute

Zerratzen ifernua.

Zinki desiratzen diot

Nik bizitze luzea,

Ber bizi hunen ondotik

Zeruaz gozatzea.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus