—1874 Sara—

 

Kattalin-xume

 

Agustin Etcheverry

 

Airea: Zaldi-zaharra...

 

                    1

Jende hainitzek ez du uste dakiten

Bakean hantxe bera bizi denaren

        Gozoa zer den,

Beraz on da guziek bi hitzez hemen

        Ikhas dezaten,

Kattalin-xume bera nola bizi den.

 

                    2

Etxe ttiki beltx eta xahar batean,

Sorthuz geroztik han da lekhu berean

        Nere ustean

Ixil-ixila bethi bere lanean

        Gogo onean

Kattalin-xume han da bizi bakean.

 

                    3

Ez da hanbat ederra haren etxea,

Bainan kilho-kilhoa zorrik gabea

        Bere-berea,

Nola ez baithu maithe hiri-arthea

        Ez jende pea

Harthakotz hauthatu du han bizitzea.

 

                    4

Kattalin-xumez asko dire trufatzen,

Bere xokoan bethi bakarrik zeren

        Hola bizi den,

Bertzen irriez ez da hanbat kexatzen,

        Zoroek ezen

Ezagutzen ez duthe bakea zer den!

 

                    5

Hainitzek behar dute bizi munduan

Lanean leherthuak bethi kanpoan,

        Landan kaskoan,

Aldiz Kattalin-xume lekhu goxoan

        Dago pausuan

Iresten xurraxun sukal-xokoan.

 

                    6

Eriz gelditzen bada bere larrutik,

Kattalin-xume badu irabazitik

        Salda onetik,

Arno hurrupatto bat haren ondotik,

        Hoberenetik,

Medikuak sos gutti haren etxetik.

 

                    7

Haren etxean ez da deusen eskasik,

Xuhurra izan baita ttiki-ttikitik,

        Zuzen bidetik

Kutxa guziak dauzka linaz beterik

        Oial onetik,

Ez da bertze zenbeiten inbidiarik.

 

                    8

Zenbat nigar ez dago nekearekin,

Gazterik familian sartzearekin

        Beren haurrekin

Zerbeit ezaguturik dago Kattalin

        Hain ondu berdin

Urosago bizi da bethi mutxurdin.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus