—1872 Sara—

 

A.M.D. maiteari

 

Joseph Anxo

 

Airea: Xarmagarria zira eder eta gazte

 

                      1

Zaude, othoi, maitea, etzaitela izi,

Erran nahi derautzut nola naizen bizi,

Aspaldion batere etzaitut ikusi,

Urrundik bazabiltza niganik ihesi.

 

                      2

Goizik eginez gero Jaunari othoitza,

Zure baithan josirik dadukat othoitza,

Zu ganat hegaldaka dabilkat bihotza,

Hau du laketdegia hautetsi egoitza.

 

                      3

Gabaz jo bezain sarri bururdi hegia,

Ametsetan dakusat zure aurpegia,

Orduan alferrik dut mintzatu nahia,

Nolatan nik eztakit mothel dut mihia.

 

                      4

Geldi geldia nago, betan harriturik,

Burua zoratua sukharrak harturik,

Ilhunbea dakusat bi begietarik

Eztakit zer dantzudan beharrietarik.

 

                      5

Izerdiak naduka ikhara-hotzetan,

Emeki hormatzen zait odola zainetan,

Ezin dirot bihotza entzun panposetan,

Horrela, zuregatik, naiz azken hatsetan.

 

                      6

Ikusazu, maitea, arras naiz argaltzen,

Badirudit zuhaina herstez zimaltzen,

Nereak eginen du ezpazaizkit heltzen,

Othoi, bada, has zaite nitaz urrikaltzen.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus