—1871 Sara—

 

Dantzari zarra

 

Joakin Irizar

 

            1

Plazara nuanian

Dantza egitera

Begi biyetan daukat

Maritxu ederra.

Soinu onak pozten dit

Arima barrena,

Marik nai duanian

Zerura narama.

 

            2

Ezker'emoten badit

Txoratuba nauka:

Emoten dit eskuma

Galtzen det buruba.

Ah! Mari! ner'ederra,

Zu zera zeruba:

Argi, izar, eguzki,

Eta geyagua.

 

            3

Maritxu gaixo oni

Biyotzetik parka:

Ardangelan obeto

Dago gizon zarra.

Aingeruba zera zu

Aingeruben para.

Ni naiz, ni naiz Maritxu,

Goazen tabernara.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus