—1871 Sara—

 

Dialoga eliza xoria eta urzoaren artean

 

Joanes Etcheto

 

 

                  1

            Eliza xoria

Nola daite, neure arraba ona,

Izan zaiten behere huntan,

Oroz maithatua eta altxatua,

Ni gaitzetsia naizen denboran. (bis)

 

                  2

              Urzoa

Neure anaia, hori da zeren duzun

Bethi ere ebastea maite,

Ni bazkatzen naute gau eta egun

Eta nago bertzek eman arte. (bis)

 

                  3

            Eliza xoria

Bai, zu hazten zaituzte amultsuki,

Niri hemen hainitz pairaraziz,

Bizkitartian hurbiltzen naiz adreki,

Eta nabil ezin maitharaziz. (bis)

 

                  4

              Urzoa

Segura da, adrezia baduzu,

Atzartasun, arraizia frango.

Hala ere bertzerena utz zazu,

Ez zaite izan hobe hala baino. (bis)

 

                  5

            Eliza xoria

Hainitz gisaz lausengatzen ohi tut

Nagusi ta etxeko andreak

Hala ere, errezebitzen ditut

Hekien furfuria gaiztoak. (bis)

 

                  6

              Urzoa

Berriz diot, hartzen dukezu bortxaz

Laborariaren onthasuna.

Hargatik erraiten derautzut beraz,

Ez dukezu hola fama ona. (bis)

 

                  7

            Eliza xoria

Ehunetan zu baino bozago naiz,

Eta badut hainitz jakitate,

Hainitz gisaz iseiatzen ere naiz,

Hola ere bethi higuin naute (bis).

 

                  8

              Urzoa

Bai anaia, baduzu jakitate,

Eta Jaunak adret egin zaitu,

Hola er'hobeago zinuke,

Atzaparrak garbi bazinitu. (bis)

 

                  9

            Eliza xoria

Zer! beraz ni gudako naiz egina,

Eta aldiz zu bethi bakeko!

Nola dirot ardiets zoriona,

Eta urus izan sekulako? (bis)

 

                  10

              Urzoa

Bizi zaite Jaunaren beldurrean,

Eta utzi jaidura gaiztoak,

Hola goanez bethi bide onean

Ez dautzu faltako zorionak (bis).

 

                  11

            Eliza xoria

Bai aithor dut, hortako naiz munduan,

Jaun handiak berak ezarria,

Horixe da, bai, guzien buruan

Egun batean buruzagia (bis).

 

                  12

              Urzoa

Bai anaia, horrela gobernatuz,

Portu ona hatzemanen duzu,

Hartan bethi arima eta gorphutz

Sosegu onean bizi duzu. (bis)

 

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus