—1871 Sara—

 

Gerla

 

Joanes Berjes

 

                        1

Zori gaixtoan zagon gerlaren hastea,

Hortara izatu da hainitzen kaltea

Etsaia garhaitzeko harturik ustea

Enganatu izan da enperadorea.

 

                        2

Jaun horrentzat baduzu mila erraiteko

Bakharrik ezin izan denen gogorako,

Khoroak zituen guziez gorago,

Geroztik jarria da hainitz aphalago.

 

                        3

Urguluaren gatik utzi du gortea,

Etzuen hala uste han preso hartzea,

Hainitzek pena hartu artzaina galtzea

Ikhusirik hola zen gure arthaldea.

 

                        4

Lan hori ikhusirik ginen lotsatuak

Hala manatzen zuen gure estatuak,

Etsaiek ordurakotz lur hainitz hartuak

Zeren ez ginelakotz ongi prestatuak.

 

                        5

Solas hau hasia zen zoro baten pare

Langile guti eta hainitz manazale,

Erresuma gaizki zen nausi onik gabe,

Zerbaiten egitera obligatu gare.

 

                        6

Hortakotz bildu ginen botzak emateko

Deputatuak egin denen zerbitzuko

President bat hoiekin ongi gidatzeko,

Beharretan ginela ez da dudatzeko.

 

                        7

Jaun deputatuekin egin da bakea,

Deliberatu dute etsaia khentzea,

Jasaiten dugularik hark eman golpea

Orai bilha dezagun haren sendatzea.

 

                        8

Gorriak altxaturik Parisko hirian

Deputatuen kontra kolera handian

Egiak ostikatuz zangoen azpian

Manatu nahi zuten guzien gainean.

 

                        9

Gogor egiten zuten burua berorik,

Etzutela on hartzen Versailgo legerik,

Gizon saindu batzuen odolaz aserik,

Ez bide zen orduan nihoren beldurrik.

 

                        10

Versaildarrak Parisen barnerat sarturik

Gerlaren egiteko etzuten dudarik,

Azkenekotz gorriak humiliaturik

Hainitz liskhartu ziren zorrak pagaturik.

 

                        11

Ez dugu hartu behar pena bihotzean,

Alegera gaitezen gerla gelditzean,

Guziak juntaturik lege on batean,

Hala behar ginake guk orai Frantzian.

 

                        12

Othoitz egin behar da Jaun zerukoari,

Indarra eman deion hark bake onari,

Gerla nahi duena daukat urrikari,

Huntan uzten zaituzten zuen zerbitzari.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus