—1866 Sara—

 

Soldado ona

 

Joanes Etcheto

 

Aire ezagutuaren gainean

 

                      1

Napoleon da Frantsesen ainzindari;

Suiet guziek onhesten dugu hori,

Zeren zeruak baiderauku igorri,

Populu guzien edifikagarri,

Horren fama hedatzen da herriz-herri.

 

                      2

Maitha dezagun gure ainzindaria,

Horren baithan da gure indar guzia,

Gobernatzen du bai prestuki Frantzia,

Hortaz gidatzen da Europa guzia,

Jaunak luzaz eman dezote bizia.

 

                      3

Zorthe leialak zinki etxaturikan,

Soldadoa naiz xepha horren tropetan,

Zerbitzatzen dut hori kasu orotan,

Ez naiz guphida gudu handienetan,

Kuraiosa nuzu segur gonbatetan.

 

                      4

Estatu hunek baditu bere xarmak,

Gabiltzanean soinean gure harmak,

Oinetik buru gaituzu distiantak,

Nola baidire zeruetan armadak.

Ohoragarri dire gure arropak.

 

                      5

Mintza nadien gure hazkurri onaz,

Ogi, haragi, zopa, kafe, pixkotxaz,

Egun guziez asetzen gare hortaz,

Nola desertuan Israele manaz,

Kontent bizi gare tratamendu hortaz.

 

                      6

Erran behar dut anaia deserturez,

Urrikaltzen naiz heien pena dolorez,

Desterratuak hemen ezin egonez,

Dabiltza bethi nonbait bizi beharrez,

Bethi gira beldurra xepharen partez.

 

                      7

Ongi gozo da xepharen maithatzea,

Kasu orotan horren zerbitzatzea,

Bai prezatzen dut soldado izaitea,

Hori delakotz jaun onaren xedea,

Ez da hain onik nola obeditzea.

 

                      8

Frantses armadak khatolikoak gare,

Ezin hautsizko harroka baten pare,

Gudurat baguaz justiziaren alde,

Gorphutz guziak ez gaituzu herabe,

Izanez geroz Jainko ona fagore.

 

                      9

Tronpeta soinuz dugu elgar aditzen;

Musikak gaitu zeruraino altxatzen,

Hango armadaz gare bethi orhoitzen,

Zeren baidugu izpirituz gozatzen,

Pentsamendu horretan gara sustatzen.

 

                      10

Bake denboran egun onak ditugu,

Zerbitzurikan kasik deusik ez dugu,

Egun guziez bi biltzarre ditugu.

Gainerako denbora eskuko dugu,

Gure aisiaren parerik ez duzu.

 

                      11

Beraz bihotzez othoizten dut San Leon,

Lagun nazala egoten soldado on,

Bethi nadien xephari fidel egon,

Eta ez okhasionetan phanpharron,

Dugun bethi erran, Biba Napoleon!

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus