—1866 Sara—

 

Gizon gazte ezkondu nahia

 

Joanes Etcheto

 

Aire ezagutuen gainean

 

                        1

Bertsu emaile batek duela bi urthe,

Ongi aiphatu gaitu zenbait gizon gazte,

Bainan ez du laudatu hainitz andre gazte,

Ezkontzatik urrundu nahi ginituzke.

 

                        2

Donado egoterat gaitu gomendatzen,

Lehenik etsenplua berak du ematen,

Jaunaren ordenari du ihardokitzen,

Ikhasi behar luke zuhurki pentsatzen.

 

                        3

Hemen erranen diot ezkontza sainduaz,

Mundua publatzeko jaunak moldatuaz:

Bi espos onhetsiak badire zeruaz,

Edifikatzen dute beren etsenpluaz.

 

                        4

Beraz gazte lagunak ez gaiten lotsatu,

Guziek espos bana behar dugu hartu.

Tobiasen semea dugun imitatu,

Raphael aingeruak lagunduren gaitu.

 

                        5

Onheski mintza gaiten gure khidekoez,

Ongi erran dezagun gure haurrideez,

Ez dezagun arnega gazte amultsuez,

Detzagun edifika gure etsenpluez.

 

                        6

Kondizione hori da moien bakharra,

Lagun prestu batekin hel gaitzakeiena.

Holakoetan datza batasun leiala,

Jainko soberanoak hel araz gaitzala.

 

                        7

Bertso hauk eman ditut bai xede onetan,

Primaren emailea ber laudatzekotan,

Othoizten ditut beraz gazteak berritan,

Oro kanta detzaten haren ohoretan.

 

                      8

Ongi egile hori, primaren autora,

Eskual-Herri guzian ongi aiphatzen da,

Bertsutako gostua horrek da emana,

Zeruetako aitak sarizta dezala.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus