—1864 Sara—

 

Amerikarat partitzen direnen zorigaitza

 

Jaureguiçahar D'arbouet

 

              1

Eskaldun bihotz kharaua

Uzten duzu sor-lekhua

Hautatzeko desterrua

Ontsa pagatuz dukezu jakin

Zer den berankor dolua,

Zenbat den fontsez itsua

Arhinki kontzebitua

Eginik duzun botua.

 

              2

Amerikan ez da sartzen

Non ez den hainitz gostatzen,

Asko pena kharreatzen

Zuretzat ez den tresora gatik

Lehenik zare pobretzen,

Dituzun oroz gabetzen,

Zuhurki duzu phentsatzen,

Kasi zare aberasten.

 

              3

Han balitz ez den tresorik

Ez lauke luzaz gorderik

Zokhoetan erdoildurik,

Aberasteko zakharrekin

Mundu bat han da bildurik

Ez izanez enplegurik,

Pobreziak iretsirik,

Ezin eginez bertzerik.

 

              4

Neskatxa notha gabea,

Konbeni zaizu uztea,

Harturik duzun xedea,

Zure damutan ikhas ziniro,

Indietako bidea,

Galduz geroz ohorea

Berthutearen lorea

Zer da zure izatea.

 

              5

Ez sinhets hango berririk,

Itxuraz daude xuririk,

Artharekin aphaindurik,

Han ez bertzetan ez du zeruak

Uzten urrhezko uririk,

Ez lurrak hazten zilharrik,

Sentitu gabe nekherik

Ez da nehon bizitzerik.

 

              6

Ikhusiz eta entzunez

Mintzo nauzu fide zinez,

Kontseilu onak emanez,

Zure herria lehenka zazu

Zuzenki bethi egonez,

Orori ongi eginez,

Langile zuhur izanez

Gaindi zare ontasunez.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus