—1860 Urruña—

 

Errient naiz lezione emailia

 

Joanes Etcheto

 

              1

Errient naiz lezione emailia,

Gazterien artean,

Ignoranten argitzailia,

Zortiak eman karguan.

Bihotzez dut, Jainkuak emana,

Bihurtuko koruan.

 

              2

Hainitz ona datza kausitzen

Zaldi eder hezia,

Horrekin da konparatzen,

Gizon eskolatua.

Ez da aski estimatzen

Hark egin zerbitzua.

 

              3

Urria zer den ez dakiena

Hortaz trufatuko da.

Metaletan hoberena

Guti estimatzen da

Zeren aditu ez baita

Oi horren aiphamena.

 

              4

Gisa berian inoranta

Eskolaz da trufatzen,

Haurrian handik urrundu-ta

Gero ez da hurbiltzen,

Inoranki egotu eta

Hala da akhabatzen.

 

              5

Eskolako tretuetan

Badirade bi suerte,

Harat goaten direnetan

Diferent kalitate:

Bat pausatua denean,

Bertzia arina daite.

 

              6

Eskolan zuhurra dena

Guti da libertitzen.

Baliatu nahi dena

Bethi da jarraikitzen.

Hori daite hoberena

Konpainian agertzen.

 

              7

Eskol-onak badituzke

Segurki bi efetu

Erran ahal baditeke,

Pendura xuxentzen du,

Eskartatzen denak ere

Xuxen hau segurtzen du.

 

              8

Galdegiten datza komuzki

Heia zer den gizona.

Erraiten da bai laburzki:

Eskolan egin dena.

Hori datza, bai diot finki,

Gauza ikhusten dena.

 

              9

Hortik beraz erraiten da:

Bai eskola behar da:

Gauzetan baliosena

Segurki horixe da,

Zeren han den argitua

Izpiritu flakuena.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus