—1860 Urruña—

 

Amets

 

Errecartharri

 

Airea: Ezagutua

 

                1

        Multzoka dirurik

        Badut nik bildurik

Barurez bizitzeko ez gerthurik

        Ongi aphaindurik

        Ni ezaguturik

        Bazter jaundurik

Bethi solas emez ni gainditurik

        Balakaturik.

 

                2

        Orai diru jabe

        Ni guzien habe

Barur ez nahi ozkilarik gabe,

        Egun guzietan

        Karrikan etxetan

        Ene mahainetan

Hurbilaraziko direnak gose

        Nahi tut ase.

 

                3

        Bethi igandetan

        Herriko jostetan

Pilotan haiko naiz esku hutsetan,

        Guziak baturik

        Zahagi husturik

        Bozkarioturik

Hartaraziko ene herritarrez

        Guziz beharrez.

 

                4

        Herrian jaietan,

        Nahi tut aldetan

Denak bozarazi othoruntzetan

        Goizian jaikirik

        Ez bertze nahirik

        Hunat jinazirik

Jarrarazi baizen hek gosaritan

        Erdi biritan.

 

                5

        Nahi dut horduko

        Han gosaritako

Urdai gizenetik saihets halako

        Usokumekitik

        Milagarrokitik,

        Izokina berritik

Heien bulgatzeko mahats arnotik

        Gozo gozotik.

 

                6

        Egu'erditako

        Bazkaritako

Eltzekari on oiloak hartako

        Antzar ixterretik

        Herbi ederretik

        Ahat'epherretik

Heien bulgatzeko mahats arnotik

        En'etxekotik.

 

                7

        Gero aratsean

        Ilhuna hastean

Nihor ez egoiteko jan beharrean

        Xingar azpikitik

        Martutx xorikitik

        Arrain zernahitik

Heien bulgatzeko mahats arnotik

        Lehuntzakotik.

 

                8

        Agur egitean

        Etxerat joaitean

Edari izanen mahain gainean

        Adixkide arnotik

        Iruñakotik

        On eta gozotik

Bihotz altxatzeko agorientetik

        Hoberenetik.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus