—1859 Urruña—

 

Turra asto gainean

 

Joanes Etcheto

 

 

              1

Aintzin urrian juan nintzen

Turraren egitera,

Heian bihotz onik bazen

Frogetan ematera,

Kartierreko uztailaren

Fruituaren biltzera,

Bai eta fede onaren

Oi, etsaminatzera.

 

              2

Asto batekilan nuen

Segurki hasi turra,

Huntan erakatsi zuen

ez zela solas gura.

Hainitzetan zen agertzen

Mula bezen gogorra,

Maiz zen gibelaz itzultzen

Irakusteko ferra.

 

              3

Lehenbiziko egunian

Patarrean jaustean

Etzen gelditzen lasterrian,

Ezin koka gainean.

Errekala erorita

Han nintzen istilean

Arropak zikhindu eta

Gorphutza re lurrean.

 

              4

Burriko furios hori

Unhatziaz zen eztitzen,

Ibiltziarekin kurri

Pausura zen ethortzen.

Zenbat bide kurutzetan

Xikanak zuen hartzen.

Burua beheratzetan,

Bai nitaz zen trufatzen.

 

              5

Gisa hortan asto honek

Hartzen zuen kolera.

Frogatzen nuen nerorrek

Istantetik bertzela.

Gainera guan nahi eta

Ezin ongi prepara.

Hola eseiatu eta,

Guaiten nintzen lurrera.

 

              6

Hiruretan nau etxatu,

Bizkarretik lurrera.

Halere ez nau kolpatu

Gorphutzeko hezurra.

Ez zaut bada espakatu,

Desir zuen bezala,

Sokhatik nindakon lothu

Ahal nuen bezala.

 

              7

Asto zalhu kuraiosak

Zalderea jan eta

Egiten zituen phestak

Musikan hasi eta.

Behin batez kurritzean

Egin zauntan muinika.

Bai haphatzen ikhustean

Juan zerauntan lasterka.

 

              8

Aldi batez asto hori

Larrian zaut espakatu,

Laun bat ez balitz ethorri

Ez nuken harrapatu.

Lasterrari eman eta

Harrek zuen kausitu

Sokhaz amarratu eta

Berriz nuen kargatu.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus