—1859 Urruña—

 

Urak eta gure arnuak

 

Joanes Etcheto

 

              1

Urak eta gure arnuak

Hartu dukete disputa.

Urari dio gure arnoak:

Hakit hemendik aparta.

 

Refr.:

Zer da hire banitatea,

Neurekin konparatzeko?

Zer da hire pretenzionea!

Neurekin balsan jartzeko! (bis)

 

              2

Urak dio gure arnoari:

Zoin fanfarrana haizen hi!

Hi haiz guzien erhogarri,

Orok gaitzesten haute hi.

        Zer da...

 

              3

Nik baditinat mahastiak,

Fruitu ederrez betheak,

Harat sartzen diren guziak

Atheratzen tun aseak.

        Zer da...

 

              4

Nik baditiat ithurriak

Kristaila bezen argiak,

Hik erhotu tukan guziak

Han dituzkek zuhurtuak.

        Zer da...

 

              5

Ni naun nekhatzale onetan

Indarraren emailea,

Bai eta hik flakatuetan

Ongi sustengatzailea.

        Zer da...

 

              6

Zer da etxeko zerbitzuan,

Ni gabe egiten denik?

Gauza guzien preparuan

Ni nauk hartua lehenik.

        Zer da...

 

              7

Ni naun oroz preferatua,

Errepas handienetan,

Segurki haiz mezprezatua,

Ni laudatzen nautenetan.

        Zer da...

 

              8

Hik dituk familak nahasten,

Hitan fida direnetan.

Bai-ta etxeak janarazten,

Hi Jainkotzat hautenetan.

        Zer da...

 

              9

Ni naun erien sokhorria,

Bai eta altxagarria.

Ez dun zeren kontra abia.

Ez dun hiretzat hauzia.

        Zer da...

 

              10

Ni nauk jende freskatzailea,

Hik berotu tukanetan,

Bai eta kontsolatzailea

Hik xahutu tukanetan.

        Zer da...

 

              11

Nik dinat ematen kuraia,

Hainitz gudu suertetan.

ez hadila beraz engaia,

Oi, neure kontra kantetan.

        Zer da...

 

              12

Ni naun phestetan enplegatzen,

Ponpa handitan ibiltzen.

Nik ditinat alegeratzen

Ni naiten ongi trinkatzen.

        Zer da...

 

              13

Neure kantak dituk prestuak,

Bai eta zuhurrarenak.

Hiriak dituk deboxkeriak

Bai etare nabarmenak.

        Zer da...

 

              14

Hik dituk dantzan harrarazten,

Buruan jo tukanetan,

Solas lizunak sorrarazten

Hik zoratu tukanetan.

        Zer da...

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus