—1858 Urruña—

 

Moldez segi ahal baneza

 

An

 

            1

Moldez segi albaneza

Asi dudan kantuba,

Zugan daukat esperantza,

Izpiritu santuba,

Egidazu behar laguntza

Amodiyo kartsuba,

Zutaz dudan konfidantza

Baldin bada gustuba.

 

            2

Zu aitzinat bilatzeko

Izpiritu garbiya,

Gure gaitzen sendatzeko

Eman zazu argiya;

Etsaia guzik garaitzeko,

Bihar dugun graziya,

Zerutikan hortarako

Amodiyo jautsiya.

 

            3

Arimaren midikubak,

Ama elizak baditu

Libru hontan predikubak

Behar ditugu aditu,

Jainko jaunen abisubak

Biyotz onez segitu;

Sukar gaiztoz eritubak

Ez gaitezen gelditu.

 

            4

Kontseilari gezurtiyak

Dira bihar sinetsi,

Jinko jaunen beldurtiyak

Bihar ditugu berexi,

Dohain honen birtutiak

Biyotzetik honetsi,

Biziyotan erortziak

Anitz kalte daukazki.

 

            5

Mundu huntan urguilutik

Heldu diran kaltiak,

Satanasen obratatik

Banitatez betiak,

Sekulako honetatik

Arimaren guzi galtziak,

Ihes haren saretatik

Zarrak eta gaztiak.

 

            6

Bihar ditugu ganbiatu

Bizimodu gaixtuak,

Guregandik behin kitatu,

Plazer handikoskuak;

Mundubari mespresatu,

Bere hore faltsuak,

Gehitzen bada begiratu

Ama urrikaltsubak.

 

            7

Zure bidez libratubak

Etsaiaren mendetik,

Zerurako galdetubak,

Sortu ginen pontutik,

Bataioan garbitubak,

Kulpa orijinaletik,

Serbitzura bortxatubak

Giristino partetik.

 

            8

Maiz berritu baleitezke

Bataioko promesak,

Sendotubak jar leitezke

Gure fede eskasak,

Indar geio hitzakin luke

Egiten den othoitzak,

Deskantsu bat ar dezake

Ortaz gure biyotzak.

 

            9

Guregatik jautsitzera

Jesus hona Zerutik

Emen gizon egitera

Zure aiten aldetik

Gu betiko libratzera,

Etsaiaren mendetik,

Biziyaren ematera

Gurutzian gugatik.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus