—1858 Urruña—

 

Urthe hanitz oraino ez dela

 

Pierre Haraneder

 

Airea: Donostiako hiru damatxo

 

                1

Urthe hanitz oraino ez dela

Eman zauzkiguten koplak,

Edari goxo zale ginela

Emakume eskaldunak,

    Gana khen zatzu

Asmu tzar horiek burutik

Ez dugu gerla beharrik.

 

                2

Irriz zabaldurik zinagozten

Plaza guzia bethea,

Gure berrien ungi aditzen

Kontentik zagon jendea.

    Gana khen zatzu &

 

                3

Pello, zuk ere badaduzkatzu

Kopla zenbeiten bideak,

Orai aditu behar dituzu

Guk bezain ungi zereak.

    Gana khen zatzu &

 

                4

Igandetan bazoaz plazarat

Nahi duzun arteraino,

Goizetik sartua ostaturat

Han zaude arratseraino.

    Gana khen zatzu &

 

                5

Eguna han daramazu aise

Zure moltsakoen gostu,

Jan eta edan ederki ase

Atsegina ungi hartuz.

    Gana khen zatzu, &

 

                6

Mahain hartarik jaiki orduko

Pretaketan zabiltza,

Hark lagundurik atxikitzeko

Berdintsu zure balentza.

    Gana khen zatzu &

 

                7

Ardura bazabiltz merkatutan

Eta tratu bide gutti,

Etxeratzen zaizkit gauerditan

Kasik hola zabiltz bethi.

    Gana khen zatzu &

 

                8

Berandu ethortzen zinen bathez

Gertatua den afera,

Ederki trunpatu zinen athez

Ganik hauzoko etxera.

    Gana khen zatzu &

 

                9

Ene kalakak kexatzen zaitu

Huntan beraz lana bego,

Oro nik erran behar banitu

Zer ez nuke errateko.

    Gana khen zatzu &.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus